WELKOM BIJ GOD & NATUUR

Over het grensgebied tussen wetenschap en religie

De website God-Natuur besteedt aandacht aan het grensgebied tussen wetenschap en religie. Uitgangspunt is het grote verhaal van de wetenschap, het verhaal namelijk over de evolutie van kosmos en leven. Wanneer men kennis neemt van dit verhaal, kan het niet anders of men wordt op de een of andere manier ‘geraakt’. De filosoof Kant schreef al:

Twee dingen vervullen ons gemoed met steeds nieuwe, toenemende bewondering, hoe vaker en intensiever wij er over nadenken: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij…

Het grensgebied tussen wetenschap en religie bevat tal van mogelijkheden en perspectieven. Toch lijken wetenschap en religie elkaar nauwelijks te raken. Wetenschap houdt zich bezig met feiten en theorieën, religie met emoties en vertellingen. Hoe kan hiertussen een dialoog ontstaan? Dat is de grote vraag.

De man achter deze website is Wim Lintsen, ingenieur en filosoof. Sinds 2005 geeft hij cursussen voor de HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen). Zijn doel is te komen tot een avontuurlijke reflectie op wetenschap. Als het gaat om kosmologie, biologie en evolutieleer, blijven er altijd vragen over. Vragen m.b.t. betekenis en zingeving die aan de religie of de filosofie worden overgelaten.

Begin 2010 publiceerde Wim Lintsen het boek God & Natuur. Daarin wordt een moderne dialoogvorm tussen wetenschap en religie gepresenteerd. Het verhaal van de Natuur raakt in dialoog met het gevoel van God. De lezer wordt uitgenodigd om zijn eigen spirituele reactie te ontwikkelen en te verdiepen. Aan de hand van het boek geeft de auteur cursussen waarin geoefend wordt met de thematiek.

In 2011 ontwikkelde Wim Lintsen voor HOVO een cursus over moderne kosmologie. Nagegaan wordt wat we op dit moment weten over de geboorte van het heelal en hoe we aan die kennis komen. Vervolgens wordt ingegaan op de grote vragen: waarom bestaat er überhaupt een heelal, hoe komt het dat het heelal zo nauwkeurig is afgesteld, en waarom zijn de natuurwetten precies goed voor leven?

In 2012 raakte Wim Lintsen betrokken bij een vertaalproject. Het zeer interessante boek van de Amerikaanse fysicus en theoloog Ian Barbour When Science meets Religion: ennemies, strangers or partners? (uitgegeven in 2000) wordt toegankelijk gemaakt voor een Nederlands publiek. Daarmee krijgt de aandacht voor het grensgebied tussen wetenschap en religie een bredere basis en een nieuwe stimulans.

Behalve cursussen geeft Wim Lintsen ook lezingen en begeleidt hij studie- en gespreksgroepen

Jacques van Workum

Lintsen nodigt de lezer uit te komen tot een persoonlijke, innerlijke dialoog tussen wetenschap en religie, God en Natuur, en een spannende balans te zoeken tussen die twee.

Lees meer

HOVO Amsterdam

Alle lof voor docent Lintsen, die met groot enthousiasme iets weet over te brengen dat volgens eigen zeggen "best wel pittig" is. Inderdaad, behoorlijk pittig, maar uiterst boeiend.

Lees meer

Margreet Brandes

Wim Lintsen’s God & Natuur was een zeer aangename verrassing. Een aanrader voor iedereen die is geïnteresseerd in de samenhang tussen gevoel en ratio, godsdienst en natuurwetenschap...

Lees meer