HET BOEK 'GOD & NATUUR'

Avontuurlijke dialogen op het grensvlak van wetenschap en religie

Het boek ‘God & Natuur, avontuurlijke dialogen op het grensvlak tussen wetenschap en religie’ is in eigen beheer uitgegeven. In dit boek bespreekt de auteur Wim Lintsen een nieuwe dialoogvorm tussen wetenschap en religie.

Wetenschap en religie staan doorgaans op gespannen voet met elkaar. Daardoor wordt een kloof gecreëerd tussen God en de Natuur. Veel theologen negeren de wetenschap en concentreren zich op een God die boven de Natuur staat. Omgekeerd zijn er veel wetenschappers, die zich verre van alle religie houden. Er is echter een ruimer godsbegrip mogelijk, waarmee moderne mensen de Natuur op spirituele wijze kunnen ervaren.

In het boek ‘God & Natuur’ introduceert Wim Lintsen een bijzondere vorm van dialoog. Uitgangspunt is het verhaal van de wetenschap. Kosmologie en evolutietheorie leveren de centrale feiten over het universum waarin we leven. In onze reflectie op deze feiten kunnen we – via het gevoelsdomein van de religie – een intense, spirituele ervaring opdoen. De dialoog is een persoonlijk avontuur. Iedere persoon (en lezer) heeft zijn eigen reactie op het verhaal van de Natuur.

Er zijn voorbeelden genoeg van filosofen, kosmologen, biologen en zelfs theologen, die bereid zijn tot een avontuurlijke dialoog tussen wetenschap en religie. In het boek van Wim Lintsen worden elf van deze voorbeelden uitgewerkt. Ze kunnen worden gebruikt als inspiratiebron voor eigen reflectie en verdieping. Het zoeken van een balans tussen God en Natuur is actueler dan ooit.

Van de auteur

De lezer maakt in dit boek op een bijzondere wijze kennis met twee oerbegrippen uit onze cultuur: God en Natuur. Ze staan voor eeuwenoud gedachtegoed, dat nog lang niet is uitgewerkt. Echter, wat kunnen we er vandaag de dag mee? Moeten we niet kiezen tussen God en natuur? Of kunnen we ze beide behouden? Maar hoe?

Het boek GOD & NATUUR wil inspireren. Er is behoefte aan een eigentijdse dialoog tussen wetenschap en religie: waarbij wetenschap staat voor feiten en theorieën, en religie voor emoties en zingeving. De dialoog kan beginnen zodra het verhaal van de Natuur de centrale plaats krijgt die het verdient.

De volgende stap is het ervaren van diepe gevoelens in reactie op het verhaal van de Natuur. In elf dialogen wordt dit tot uitdrukking gebracht. Naast de taal der feiten klinkt ook de taal van God, die bij uitstek emotioneel, spiritueel en persoonlijk van aard is.

Het boek neemt de lezer mee op een avontuurlijke reis door het grensgebied tussen wetenschap en religie. De elf dialogen werken als gidsen, die de weg kunnen wijzen naar een eigen, innerlijke balans tussen God en Natuur.

Dr. Taede A. Smedes

Kan natuurwetenschap zelf inspiratiebron zijn voor religie of zingeving? Gedegen, goed geschreven en interessant, tamelijk uniek op de Nederlandse markt en zeer geschikt voor cursussen en leesgroepen.

Lees meer

Margreet Brandes

Wim Lintsen’s God & Natuur was een zeer aangename verrassing. Een aanrader voor iedereen die is geïnteresseerd in de samenhang tussen gevoel en ratio, godsdienst en natuurwetenschap...

Lees meer

Jacques van Workum

Lintsen nodigt de lezer uit te komen tot een persoonlijke, innerlijke dialoog tussen wetenschap en religie, God en Natuur, en een spannende balans te zoeken tussen die twee.

Lees meer