You are here: Home Het boek God & Natuur
Het boek God & Natuur
Het boek God & Natuur PDF Print E-mail

Het boek ‘God & Natuur, avontuurlijke dialogen op het grensvlak tussen wetenschap en religie’ is in eigen beheer uitgegeven. In dit boek bespreekt de auteur Wim Lintsen een nieuwe dialoogvorm tussen wetenschap en religie.

Wetenschap en religie staan doorgaans op gespannen voet met elkaar. Het boek God & NatuurDaardoor wordt een kloof gecreëerd tussen God en de Natuur. Veel theologen negeren de wetenschap en concentreren zich op een God die boven de Natuur staat. Omgekeerd zijn er veel wetenschappers, die zich verre van alle religie houden. Er is echter een ruimer godsbegrip mogelijk, waarmee moderne mensen de Natuur op spirituele wijze kunnen ervaren.

In het boek ‘God & Natuur’ introduceert Wim Lintsen een bijzondere vorm van dialoog. Uitgangspunt is het verhaal van de wetenschap. Kosmologie en evolutietheorie leveren de centrale feiten over het universum waarin we leven. In onze reflectie op deze feiten kunnen we – via het gevoelsdomein van de religie – een intense, spirituele ervaring opdoen. De dialoog is een persoonlijk avontuur. Iedere persoon (en lezer) heeft zijn eigen reactie op het verhaal van de Natuur.

Er zijn voorbeelden genoeg van filosofen, kosmologen, biologen en zelfs theologen, die bereid zijn tot een avontuurlijke dialoog tussen wetenschap en religie. In het boek van Wim Lintsen worden elf van deze voorbeelden uitgewerkt. Ze kunnen worden gebruikt als inspiratiebron voor eigen reflectie en verdieping. Het zoeken van een balans tussen God en Natuur is actueler dan ooit.